Hur skyddar du dina produkter när lokalen ska byggas om?

Bil i Växjö valde lagerhall från MIT

SÅ HÄR TÄNKTE VI

Nyheter

Effektivt samarbete vid nya skyddsregler

För Oskarshamns Hamn AB var det effektiva samarbetet med MIT till stor nytta när de nya reglerna om sjöfartsskydd trädde […]

Underlättar vidare transport ut i världen

Scanias lastbilshytter skickas för slutmontering till fabriker runt om i världen. För att underlätta lastningen har MIT levererat en containersluss […]

Omfattande samarbete under lång tid

I takt med utökad verksamhet och nybyggnationer har också behovet av portsystem och lagerhallar ökat. MIT har varit leverantör till […]

Fler nyheter

Om oss

MIT säljer, monter och utför heltäckande service av lagerhaller, väderskydd, portar och containrar för industriellt bruk. Det har vi gjort under mer än 30 år och har under den tiden lärt oss vad marknaden behöver – både när det gäller utbud, kompetens och service.

Men framför allt arbetar vi med att tillsammans med våra kunder hitta de lösningar som passar bäst i varje unik situation.

HÄR FÖRKLARAR VI MER