« Fler referenser

Referenser

Vi jobbar idag med många stora företag, vilket vi har gjort i 10-15 år. Våra största kunder är Areva, OKG, Volvo, Scania, Södra, IKEA, Kommuner, Bosch och ABB. Dessa företag ställer enormt höga krav på kvalite och leveranssäkerhet, det gillar vi. I samtliga företag jobbar vi med inte bara lagerhallar, utan även områdesskydd och portar. Vi är bra på helhetslösningar helt enkelt. Vi har funnits i 30 år nu, och vi kommer att fortsätta att hjälpa och förenkla för både stora och mindre företag.

 


swedspanÖkad säkerhet med grindar från MIT

Bättre övervakning och ökad säkerhet hör till de samordningsvinster som den nya gemensamma in- och utfarten till Swedspan och Swedwood har medfört.

 

 

 


o_hamnEffektivt samarbete vid nya skyddsregler

För Oskarshamns Hamn AB var det effektiva samarbetet med MIT till stor nytta när de nya reglerna om sjöfartsskydd trädde i kraft i mitten av 2000-talet.

 

 


rexsvarvaren100 procent förtroende

– Vi har förtroende till 100 procent för MIT och företagets personal. Om vi får problem med en port är det upp till dem att avgöra om den skall renoveras eller bytas.

 

 


bilakutenSmidigare bilreparationer via fjärrstyrd port

Ett antal fordon passerar dagligen in och ut i verkstaden hos Bilakuten. Den nya takskjutporten från MIT både underlättar och sparar tid.

 

 


abbOmfattande samarbete under lång tid

I takt med utökad verksamhet och nybyggnationer har också behovet av portsystem och lagerhallar ökat. MIT har varit leverantör till ABB i Figeholm under lång tid.


scaniaUnderlättar vidare transport ut i världen

Scanias lastbilshytter skickas för slutmontering till fabriker runt om i världen. För att underlätta lastningen har MIT levererat en containersluss till fabriken i Oskarshamn.