« Fler referenser

Referenser

Vi jobbar idag med många stora företag, vilket vi har gjort i 10-15 år. Våra största kunder är Areva, OKG, Volvo, Scania, Södra, IKEA, Kommuner, Bosch och ABB. Dessa företag ställer enormt höga krav på kvalite och leveranssäkerhet, det gillar vi. I samtliga företag jobbar vi med inte bara lagerhallar, utan även portar. Vi är bra på helhetslösningar helt enkelt. Vi har funnits i 30 år nu, och vi kommer att fortsätta att hjälpa och förenkla för både stora och mindre företag.

 


o_hamnEffektivt samarbete vid nya skyddsregler

För Oskarshamns Hamn AB var det effektiva samarbetet med MIT till stor nytta när de nya reglerna om sjöfartsskydd trädde i kraft i mitten av 2000-talet.

 

 


abbOmfattande samarbete under lång tid

I takt med utökad verksamhet och nybyggnationer har också behovet av portsystem och lagerhallar ökat. MIT har varit leverantör till ABB i Figeholm under lång tid.


scaniaUnderlättar transporter ut i världen

Scanias lastbilshytter skickas för slutmontering till fabriker runt om i världen. För att underlätta har MIT levererat lösningar som effektiviserar lastningen.