Kategori: Referenser

  • Effektivt samarbete vid nya skyddsregler

    För Oskarshamns Hamn AB var det effektiva samarbetet med MIT till stor nytta när de nya reglerna om sjöfartsskydd trädde i kraft i mitten av 2000-talet. Från att tidigare ha varit tillgängligt för allmänheten är numera hela hamnområdet samt färjeterminalen för Gotlandstrafiken områdesskyddat med stängsel samt ett antal grindar med datoriserade in- och utpasseringssystem. – […]

  • Underlättar vidare transport ut i världen

    Scanias lastbilshytter skickas för slutmontering till fabriker runt om i världen. För att underlätta lastningen har MIT levererat en containersluss till fabriken i Oskarshamn. Den kompletta anläggningen med slusshus, lastbrygga och utskjutande vädertätningar är placerad i anslutning till den så kallade KD-packningen där hytterna lastas på pall i containrar för vidare leverans till Scaniafabriker i […]

  • Omfattande samarbete under lång tid

    I takt med utökad verksamhet och nybyggnationer har också behovet av portsystem och lagerhallar ökat. MIT har varit leverantör till ABB i Figeholm under lång tid. Under 2009 gjorde ABB i Figeholm en stor investering i såväl nya produktionslokaler som en ny press med kringutrustning för att möta den ökade efterfrågan på presspan som är […]