Kategori: Lagerhallar & väderskydd

  • Omfattande samarbete under lång tid

    I takt med utökad verksamhet och nybyggnationer har också behovet av portsystem och lagerhallar ökat. MIT har varit leverantör till ABB i Figeholm under lång tid. Under 2009 gjorde ABB i Figeholm en stor investering i såväl nya produktionslokaler som en ny press med kringutrustning för att möta den ökade efterfrågan på presspan som är […]