Kategori: Områdesskydd

  • Effektivt samarbete vid nya skyddsregler

    För Oskarshamns Hamn AB var det effektiva samarbetet med MIT till stor nytta när de nya reglerna om sjöfartsskydd trädde i kraft i mitten av 2000-talet. Från att tidigare ha varit tillgängligt för allmänheten är numera hela hamnområdet samt färjeterminalen för Gotlandstrafiken områdesskyddat med stängsel samt ett antal grindar med datoriserade in- och utpasseringssystem. – […]