Dukportar för tung industri

MIT dukport är en industriport som är speciellt utvecklad för att klara de krav på minimalt underhåll, stryktålighet och driftsäkerhet som tung industriell miljö ställer.
Du monterar enkelt portarna i portöppningar både invändigt och utvändigt i en byggnad. Exempel på platser där MIT dukport används är lagerhallar, verkstadsindustrier och energibolag, t ex i stål-, papper-, trä-, och metallindustrin.

MIT dukport producerar vi själva.
MIT dukport är egenproducerad, CE-märkt och uppfyller alla krav i portstandarden SS-EN 13241-1. MIT dukport kan konstrueras för alla vindlaster och terrängtyper.

Teknisk beskrivning
Öppningar: 2,0 – 8,0 meters bredd.
Portblad: Dubbelbelagd PVC-duk med vindförstärkning. Aluminiumbalkar tjocklek 100 mm.
Sidoskenor: Strängpressade aluminiumprofiler.
Maskinlåda: Självbärande upp till 5 m bockad stålprofil varmgalvaniserad.
Sidobeslag: Stål, varmgalvaniserad.
Klämskydd: Standard.
Drivsystem: Kuggväxelmotor med bandtrumma och lyftband.
Manöver: Tryckknappslåda, radio, radar, dragsnöre.
Färger: Standard är röd, blå och grå. Specialfärg mot tillägg.

tillverkning