Effektivt samarbete vid nya skyddsregler

För Oskarshamns Hamn AB var det effektiva samarbetet med MIT till stor nytta när de nya reglerna om sjöfartsskydd trädde i kraft i mitten av 2000-talet.

Från att tidigare ha varit tillgängligt för allmänheten är numera hela hamnområdet samt färjeterminalen för Gotlandstrafiken områdesskyddat med stängsel samt ett antal grindar med datoriserade in- och utpasseringssystem.

– Det var efter 11 septemberattackerna som kraven på att skydda även hamnar skärptes. När de nya reglerna kom blev det bråttom att få upp stängsel och efterfrågan på områdesskydd var väldigt stort, minns trafik- och säkerhetschef Claes Molldén.

Tidigare goda erfarenheter låg till grund för att MIT var en av de leverantörer som kontaktades. Något som med facit i hand visade sig vara ett lyckosamt val.

– Montörerna var helt fantastiska. De arbetade otroligt effektivt och det var inga problem att få upp stängsel och grindar trots att det var knappt om tid innan de nya reglerna började gälla.

Claes Molldén berättar att Oskarshamns Hamn även har avtal kring regelbunden service av områdesskyddet och att man även kontaktar MIT för mer akuta åtgärder.

– Att allt fungerar när det gäller in- och utpassering vid såväl färjeterminalen som hamnområdet är av högsta vikt. Problemen uppstår sällan under kontorstid och de få gånger vi har behövt hjälp har MIT:s montörer kommit med väldigt kort varsel oavsett dag eller tid på dygnet.

Sedan några år tillbaka har Oskarshamns Hamn även två lagerhallar för bland annat lagring av gods. Även detta samarbete med MIT framhåller Claes Molldén som mycket positivt.

– De har skött hela entreprenaden – från att söka bygglov till att få hallarna på plats. Vi talade i stort sett bara om för dem vilka behov vi hade, förklarar han.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *