« Fler referenser

Ökad säkerhet med grindar från MIT

Bättre övervakning och ökad säkerhet hör till de samordningsvinster som den nya gemensamma in- och utfarten till Swedspan och Swedwood har medfört.

Swedspan Sweden AB – som ingår i IKEA-gruppen – är Skandinaviens största producent av spånskivor och ett stort antal lastbilar för godsleveranser passerar dagligen in och ut på det industriområde i Hultsfred där de är lokaliserade tillsammans med Swedwood.

– Tidigare var det separata infarter till de två olika verksamheterna. För att öka säkerheten och övervakningen har vi gjort en gemensam bevakad infart med lastbilsvåg som togs i drift under den gångna vintern, berättar Swedspans säkerhets- och miljöchef Bertil Winér.

För leverans och montering av det nya in- och utpasseringssystemet som bland annat omfattar grindar, bommar och trafikljus kontaktades MIT.

– Swedspan har sedan tidigare goda erfarenheter av MIT:s tjänster och produkter. Därför föll det sig naturligt att kontakta dem igen.

Bertil Winér kan nöjt konstatera att den nya in- och utfarten med all kringutrustning uppfyller de krav och önskemål man tidigare hade kring såväl enkel och smidig hantering som ökad säkerhet. Eftersom alla godstransporter vägs vid både in- och uttransporter har även befintliga vågar kopplats till det nya systemet.

– Vi är väldigt nöjda med både de produkter och den installation som MIT har gjort. Det fungerar utmärkt, säger han.